ZŠ Horní Kostelec se představuje

V budově základní školy Horní Kostelec je 5 tříd 1. stupně (tj. 119 žáků), školní družina a školní jídelna.

Do června 2006 byla naše škola samostatná, od září 2006 je připojena k ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci jako její odloučené pracoviště.

Přestože patříme mezi malé školy, máme dětem co nabídnout. Jsme mladý kvalifikovaný učitelský sbor a nadále se každoročně vzděláváme ve vybraných kurzech. Při vyučování klademe především důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Pro žáky je od 1.ročníku zajištěna výuka anglického jazyka, pro 3. a 4.třídu plavecký výcvik.

Podle zájmu otevíráme každý rok několik kroužků.

Velké obliby dosahuje karneval a školní ples, který pro všechny obyvatele Horního Kostelce a okolí každý rok připravují společně učitelé i rodiče žáků.

Škola je velmi dobře materiálně vybavena. Nechybí zde množství demonstračních pomůcek,nová počítačová učebna s různými výukovými programy pro všechny ročníky, zrekonstruovaná tělocvična, nově vybavená dětská knihovna. Zahrada je momentálně mimo provoz – buduje se zde nové víceúčelové hřiště. V roce 2015 byly třídy vybaveny novým nábytkem.

Ve všech třídách jsou instalovány interaktivní tabule .

V létě 2013 proběhla rekonstrukce – výměna oken, dveří. Zvětšení školní jídelny.

Přejeme příjemné chvíle na stránkách Základní školy Horní Kostelec.

ZŠ Horní Kostelec | Škola

přístupnost | administrace | created by Vratislav Ansorge 2004 - 2016